Thursday, 14 May 2009

Inspirations - MAXWELL ASHBY ARMFIELD

Maxwell Armfield to moje maleńkie odkrycie z artrenewal.com. Przy okazji chciałabym pozdrowić administratorów artrewnewala i podziękować za regularne banowanie mojego ip za rzekome 'wykorzystywanie niedozwolonego software'u" podczas ściągania jpegow z obrazami. Cóż, nic nie poradzę na to, ze na widok wszystkich tych malarskich skarbów moje palce dostają przyspieszenia na przycisku "save" (rolleyes).
Wracając do Armfielda (1881-1972) - to angielski malarz, ilustrator oraz... pisarz. Studiował m.in w Birmingham School of Art, mieście, które w tamtym okresie było głównym ośrodkiem ruchu Arts & Crafts.Po opuszczeniu Birmingham przeniósł się do Paryża, gdzie w 1909 roku poślubił pisarkę i dramaturga Constance Smedley, z którą -śladem wielu twórców związanych z Arts & Crafts- osiedlił się w Cotswolds. Pracowali razem, łącząc ilustracje, design, słowo pisane i sztukę teatralną. W dorobku Armfielda przewijają się motywy i techniki, które docenią
zarówno miłośnicy chociażby obrazu pt. "Guinevere" W. Morrisa, czystej secesji, A. Muchy oraz Klimta, ale i prac Arthura Rackhama i wielu podążających jego śladem ilustratorów. Bajeczny klimat ilustracji wykonywanych do takich publikacji, jak baśnie J. Ch. Andersena, miesza się z wysublimowaną grą linii i skrywanych emocji z jego obrazów ( patrz: obraz pt. "Faustyna" ). O Armfieldzie internet raczej milczy, ale warto przyjrzeć się temu, co da się upolować w sieci :)

Maxwell Armfield is my little private discovery from artrenewal.com. Here I'd like to say 'hello" to artrenewal administrators, who used to (regularly) ban my IP for -quoting- prohibited use of a downloading software (??) while I was trying to download some jpegs with paintings I adored. Well, I can't help that when I see all those treasures, my fingers fasten on a "save" button (rolleyes)... Let's go back to Armfield (1881 -1972) - he was an English painter, illustrator and writer. He studied in. Birmingham School of Art (at those times established as a major centre of the Arts and Crafts Movement). Leaving Birmingham in 1902, he moved to Paris and in 1909 he married the author and playwright Constance Smedley -they, like many artists connected with the Arts and Crafts Movement in Birmingham, settled in the Cotswolds. The couple became a successful collaborative team, working at combining design, illustration, written word and theatre. Armfield's motives & techniques might be particularly attractive to admirers of the painting "Guinevere" (W. Morris), Art Nouveau arts, along with A. Mucha, also G. Klimt , but also Arthur Rackham and his illustrative followers. The fairytale mood of his illustrations made for such publications like J. Ch. Andersen's tales, is here mixed with subtle game of lines and equally subtle game of emotions remarkable in his paintings (e.g. his "Faustine" ). Not much can be found about him in the internet, but he's definitely worth checking & further search.

No comments:

Post a Comment