Monday, 13 April 2009

"SLEEP WELL" , Part I


W objęciach Morfeusza albo raczej Śmierci... oba motywy silnie inspirują mnie już od dłuższego czasu i fascynacje te nie wynikają jedynie z miłości do XIX-wiecznego symbolizmu spod znaku hipnotycznych obrazów Khnopffa czy grafik Klingera. Bracia o imionach Sen i Śmierć pewnie nieraz zawitają na terytorium tego bloga, ale zamiast wdawać się w dywagacje na rzeczony temat, wolę podzielić się obrazami. " Come Heavy Sleep " - tak brzmiał tytuł jednego z renesansowych, bodajże angielskich madrygałów, i raczej nie wydaje mi się żeby był to pean na cześć głowy ociężalej po całonocnej hulance... ;)

Lubię niedopowiedzenia i grę sugestii, ale nade wszystko poszukuję harmonii. Pewne tematy mogą się wydawać ciężkie w odbiorze, ale jest w nich więcej spokoju niż można by przypuszczać przy pierwszym zetknięciu...

In arms of Morpheus or...Death ? Both motives used to inspire me strongly for quite a long time, and I am sure it's not just fascination taken from XIXth symbolism art, along with hypnotic paintings of F. Khnopff or graphics by M. Klinger. The two brothers called Sleep & Death will probably quite regularly appear on this blog, but instead of developing descriptions on the theme, I'd rather share some images. " Come Heavy Sleep " - are the words of some renaissance English madrigal ( if I remember it well), but I don't think it's a poem on a heavy head being the result of a night-long joys... ;)

I like a little mystery and the game of suggestions, but above all I'm looking for harmony. Some themes might appear a bit heavy, at the first sight, but there's more peace involved than one could think at the very first contact.

Chant d'automne II

No comments:

Post a Comment