Sunday, 12 April 2009

KALENDARZ - CALENDAR


Od "premiery" kalendarza minęło już kilka miesięcy, mimo to zapraszam do zapoznania się z zawartością. Kalendarz składa się z 12 tablic, jest do nabycia pod tym adresem http://www.deviantart.com/print/4351004/?itemtypeids= . Ponieważ sama nie zajmuję się dystrybucją, jest to jedyna droga zakupu kalendarza.

It's been a couple of months since the calendar was released, however I invite to take a closer look. The calendar includes 12 plates , and can be purchased at this link: http://www.deviantart.com/print/4351004/?itemtypeids= . I am not involved in distribution of this item, so it's the only way to purchase it. Thank you.

No comments:

Post a Comment